چند ماه پیش تصویری که از پلان یک خانه بود دیده بودم که خیلی شکل و فرم زیبایی داشت که بالاخره بعد از گشت و گذارهای زیاد توانستم اطلاعاتی در مورد این بنا بدست بیاورم:

http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2010/02/1265034685-model-01-1000x664.jpg

مرکز دریانوردی هلسینکی فنلاند


از دو خط منحنی تشکیل شده است و در بندرگاه هلسینکی قرار دارد، بیشتر یک اقامت گاه هست اما برنامه فیزیکی آن بیشتر به برنامه فیزیکی یک خانه شبیه هست گروه طراحی معماری آن شرکت ark-house می باشد. پوسته از چوب ساخته شده چون کشتی های سنتی همانطور که در پلان و عکس ها مشاهده می کنید شکلی شبیه ماهی دارد البته این برداشته نویسنده سه خط هست. این پروژه در سال 2009 ساخته شده است.

http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2010/02/1265034590-arm08-1000x650.jpg

http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2010/02/1265034640-arm15-804x1000.jpg

http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2010/02/1265034623-arm13-804x1000.jpg

http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2010/02/1265034597-arm09-1000x807.jpg

http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2010/02/1265034646-arm16-804x1000.jpg

http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2010/02/1265034653-arm17-1000x804.jpg

http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2010/02/1265034611-arm11-1000x821.jpg

http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2010/02/1265034657-arm18-824x1000.jpg

http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2010/02/1265034617-arm12-1000x804.jpg

http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2010/02/1265034662-arm19-822x1000.jpg

http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2010/02/1265034605-arm10-1000x825.jpg

http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2010/02/1265034681-floor-plan-1000x707.jpg

http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2010/02/1265034676-elevations-1000x536.jpg

http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2010/02/1265034695-sections-1000x520.jpg


http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2010/02/1265034702-site-plan-1000x936.jpg

http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2010/02/1265034691-model-02-1000x664.jpg


    toolfa

  • برچسب ها: اقامتگاه،