دوتا پرزانته معماری رو که دیروز برای یکی از دوستان که دانشجوی دانشگاه آزاد واحد شبستر هستند رو انجام دادم. موضوع طرح: فضای آموزشی متشکل از مهد کودک و ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان!نمره اکتسابی 19نمره اکتسابی 20


پاورقی

بهشون تبریک می گم امیدوارم همیشه در عرصه طراحی معماری موفق باشند. خودمم باورم نمیشه تو معماری یکی بیست بگیره! از نظر خودم خیلی بیشتر از این ها می شد روشون کار کرد اما چه کنم که ما معمارای دقیقه نودی ...